UA-163678318-1
top of page

As intervencións máis frecuentes son :

1. Como Perito Asesor Técnico.

- Determinación do estado actual dun inmoble: (Superficies, calidades, estado de conservación, etc.)

- Determinación do estado de deterioro, patoloxías, ruina, etc.

- Deslinde de fincas, terreos, etc.

2. Como Perito Tasador.

- En todo tipo de valoracións urbanísticas

- Na determinación do valor patrimonial

- Herencias

- Separacións, divorcios. 

- Hipotecas

- Préstamos

3. Na formalización de recursos e reclamacións.

- Tasacións periciais contradictorias

4. Nos procedementos xudicias como Perito.

- A petición dunha parte - De oficio (nombrado polo xuíz)

5. Na redacción de certificados, verificando o cumprimento da normativa diversa (Habitabilidade, superficies útiles e construídas, etc.).

bottom of page
UA-163678318-1